Orienteringsmøde for nyuddannede og nyansatte

Kredsen indbyder nyuddannede og nyansatte i Morsø og Thisted kommuners skolevæsner, PPR mm. til intro- og orienteringsmøde d. 27. september 2022 kl. 17.00 - 19.00 i Lærernes Hus, Skolegade 17, 7700 Thisted. 

På mødet vil du høre om, hvem Thy – Mors Lærerkreds er, hvad vi kan, og hvad vi gør. Vi vil hjælpe dig med at forstå ansættelseskontrakter, lønaftaler og lønsedler, ferieregler m.m. – og der vil naturligvis blive mulighed for at stille spørgsmål om det, der optager dig. Der vil være et let traktement.

Tilmelding sker til din TR senest d. 26. september

Emner

Målgruppe