Stem på Tine – Vores kandidat

370249911 6795588337189315 1685659039457757026 N
Tine Agenskov - kredsstyrelsesmedlem, næstformand i Thy-Mors Lærerkreds og vores gode kollega - genopstiller til hovedstyrelsesvalget i Danmarks Lærerforening.

I Thy-Mors Lærerkreds bakker vi op om Tines kandidatur til hovedstyrelsesvalget i DLF. Det vil vi opfordre dig til at gøre også.

Tine har siddet i hovedstyrelsen de sidste otte år. Vi oplever det som værdifuldt for os som kredsstyrelse og for alle medlemmer af Thy-Mors Lærerkreds, at vi dagligt kan trække på Tines store viden fra hendes arbejde i hovedstyrelsen og i undervisningsudvalget. Sammen med Tine får vi nye perspektiver på vores lokale arbejde.


Tine har primært beskæftiget sig med skolens indhold og de pædagogiske aspekter af dette. Tine er konstant tæt på skolens udvikling og senest tæt på regeringens udspil til en ny folkeskolereform.


Det er vores oplevelse, at Tine inddrager sin viden om hverdagen i skolerne på Mors og i Thy i sit daglige arbejde, ligesom hendes viden og erfaring som fællestillidsrepræsentant i Morsø kommune også ofte kommer i spil i hendes hovedstyrelsesarbejde.

Tine har, qua sin post i DLF’s hovedstyrelse, tillige siddet i bestyrelsen i Lærernes Pension i otte år. Her kommer Tines tidligere erhvervserfaring som pensionsrådgiver i et pengeinstitut gennem 18 år medlemmer til gode. Tine har, som tidligere pensionsrådgiver, stor viden og indsigt i menneskers ønsker og behov, når de skal planlægge deres tid som pensionister…. en viden og indsigt, som er unik at bringe ind i bestyrelsesarbejdet i Lærernes Pension, og som gør Tine særdeles kvalificeret til at tage godt og sikkert hånd om vores pensionsmidler.


Stem på Tine med alle dine 18 stemmer… det gør vi nemlig.


Heidi Ahlers og Philip Lehn Brand

 

Se andre kandidater her

Emner

Målgruppe