Tine genopstiller til DLFs hovedstyrelse

Jeg har efter moden overvejelse valgt at stille op til min 3. periode i
hovedstyrelsen.

 

Det har jeg, fordi jeg oplever, at DLF står et andet sted end for bare otte år siden. I dag er vi dem, de andre gerne vil lege med, og det giver mulighed for indflydelse. Den retning og kurs vil jeg gerne holde fast i, fordi jeg grundlæggende tror på, at det er bedre at sidde med ved forhandlingsbordet og få indflydelse, end det er at stå udenfor.

 

Indflydelse er vigtig! Vi driver nemlig fagforening for medlemmernes
skyld, og alle de ting, vi gør i DLF, handler om at skabe et bedre grundlag for, at medlemmer kan lykkes i deres arbejdsliv.

 

Det gør det, når vi taler om overenskomst, nye nationale færdighedstest,
A 20, ny læreruddannelse etc.

 

Betyder det så, at alt er perfekt? Langtfra.
Der er fortsat mange ting, jeg kunne tænke mig, var anderledes.

  • Forberedelsestiden
  • Ordentlige rammer, som giver mulighed for at få inklusionen til at lykkes
  • Prøver og test, der er alt for styrende ift. undervisningen

Noget af dette kan løses gennem forhandlinger med politikerne, men vi
kommer ikke udenom, at vi mangler økonomi i folkeskolen. Det bliver en
af de store opgaver, som vi skal have løst i den kommende periode i
hovedstyrelsen.

 

For mig er det vigtigt, at vi har en mangfoldig hovedstyrelse. En
hovedstyrelse, der består af medlemmer fra hele landet, fra store og små
kredse, af mænd og kvinder, så hovedstyrelsen får så bredt et grundlag
som muligt at træffe beslutninger på. Det er vigtigt - ikke blot når vi taler om udvikling af DLF som organisation, men også når vi skal have belyst de vilkår, der er for vores medlemmer rundt omkring i landet.

 

Udover at sidde i selve hovedstyrelsen og i undervisningsudvalget har jeg de sidste to perioder også siddet i bestyrelsen i Lærernes Pension. LP er sat i verden for at sikre, at medlemmer af DLF også har noget på kistebunden, når de ikke er på arbejdsmarkedet længere. Det er en spændende opgave, hvor lovgivning, regler og afkast fylder meget, men hvor dagsordenen om grøn omstilling sammen med et godt afkast de senere år - med rette - fylder mere og mere.

 

Der er opgaver nok at tage fat på de næste 4 år, og det håber jeg at få lov at være en del af.

 

Det bestemmer jeg jo ikke selv, men det kan du. Så jeg håber, at du
stemmer på mig, når valget åbner den 23. november 2023.

Emner

Målgruppe